Skip to main content
13600IIED

Towards legal and sustainable investments by China in Africa’s forests

Research report
 • Seth Cook
 • Xiaoxue Weng
 • Ming Li
 • Jie Chen
 • Bin Xu
 • Yong Chen
 • Jingwei Zhang
 • Peng Ren
 • Lei Wang
 • Xiaoting Hou-Jones
 • James Mayers