iied
iied

Publications

Browse themes
About publications

Information for 17371CRIIED

Tranzit migranata i izbjeglica: uloga lokalnih vlasti u

Maren Larsen, Elma Demir, Maja Horvat

IIED Briefing, 4 pages

Izbijanje nasilja u Siriji 2011. godine dovelo je do dugotrajnog sukoba, valova migracija i globalne humanitarne krize. U ljeto 2015. godine, broj migranata i izbjeglica koji dolaze u Europu izuzetno je porastao, dosežuæi svoj maksimum u listopadu, s gotovo èetvrt milijuna pridošlih osoba.

Put migracije otvorio se kroz Hrvatsku, što je dovelo do otvaranja tranzitnih prihvatnih centara za upravljanje priljevima ljudi (vidi sliku 1). Magnituda krize je ogranièila ulogu koju su lokalne vlasti i graðani mogli odigrati u reagiranju na tako veliki poèetni priljev stanovništva. Ipak, pogoðene zajednice brzo su se organizirale, zatražile su pomoæ od središnjih vlasti i pružile su onoliko humanitarne pomoæi koliko su bili u moguænosti. Sada, kada je neposredna kriza gotova, mnoge lokalne vlasti mogu se odraziti na ovo iskustvo i o njemu razmisliti s pogledom u buduænost, kako bi optimizirali svoju ulogu u sigurnoj i uèinkovitoj integraciji onih koji traže azil u Hrvatskoj. Hrvatsko

Publication information

Download and Sharing

Free PDF 345k

Share with your network:

Match 3 / 4
See all      Close< >

Project information

Urban areas are increasingly the sites of humanitarian crises, from natural disasters to conflict and displacement. Through a programme of research, documenting and learning from experience and development of tools and approaches, IIED is working to build the knowledge and capacity to respond of humanitarian actors working in urban areas, and of urban actors facing humanitarian crises.

More at www.iied.org:
Urban Crises Learning Fund

We use cookies to help improve this website. Clicking any link on this site will be taken as your consent to this.